مصاحبه تلويزيونی اقای دكتر كهنموئی
مصاحبه تلويزيونی اقای دكتر كهنموئی مصاحبه تلويزيونی اقای دكتر كهنموئی (تعداد بازدید : 9369)
مصاحبه تلويزيوني اقای دكتر كهنموئی در برنامه ای تحت عنوان "چهار باغ" در روز پنج شنبه 13 مهر ماه ساعت 10 شب از شبكه 5 ( شبكه اصفهان) پخش خواهد شد در اين گفتگو آقای دكتر كهنموئی ضمن بحث در مورد تاثيرات زيبايي چهره ، اختصاصا در مورد كاشت موی طبيعی و پرسشهای شايع در اين زمينه صحبت ميكنند. 

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
منبع :


نظرات: