برگزاری شانزدهمین کارگاه آمزشی جراحی زنده کاشت مو
برگزاری شانزدهمین کارگاه آمزشی جراحی زنده کاشت مو برگزاری شانزدهمین کارگاه آمزشی جراحی زنده کاشت مو (تعداد بازدید : 6470)
برگزاری شانزدهمین کارگاه آمزشی جراحی زنده کاشت مو و کارگاه آموزشی منطقه ای جامعه جراحان کاشت موی آمریکا در تگزاس آمریکا در 12_13 مارس 2010

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
منبع :


نظرات: