برگزاری پانزدهمین نشست علمی و کارگاه آموزشی جراحی زنده کاشت مو
برگزاری پانزدهمین نشست علمی و کارگاه آموزشی جراحی زنده کاشت مو برگزاری پانزدهمین نشست علمی و کارگاه آموزشی جراحی زنده کاشت مو (تعداد بازدید : 5857)
برگزاری پانزدهمین نشست علمی و کارگاه آموزشی جراحی زنده کاشت مو در ژاپن 12_13 دسامبر

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۴
منبع :


نظرات: