تولید پوست انسانی از سلول ریشه مو
تولید پوست انسانی از سلول ریشه مو تولید پوست انسانی از سلول ریشه مو (تعداد بازدید : 4906)
محققان آلمانی موفق به ابداع روشی شدند تا از سلول های ریشه موی بیمارانی كه دچار سوختگی های شدید و زخم های مزمن شده اند، سلول های پوستی مصنوعی برویانند.
این روش برای همه كاربردهای بیومدیكال و پزشكی، مانند جراحی های پلاستیك و بازسازی مفید است. محققان توانسته اند به این وسیله قسمت های كوچك متعدد پوست را برویانند. به كمك این یافته جدید، افرادی كه به سوختگی های شدید و یا زخم های مزمن مبتلا شده اند، قادر خواهند بود تا از طریق سلول های ریشه موی خود، صاحب سلول های پوستی شوند.هم اكنون، زخم های مزمن ازطریق پیوند پوست بدن بیمار كه معمولاً از ناحیه ران است، درمان می شود و در این روش در دو قسمت ترمیم شده و ران، زخم ایجاد می شود. اما به كمك روش جدید، دو قسمت زخم شده یا سوخته بدن بیمار، بدون ایجاد زخم اضافه، سلول های پوستی ایجاد می شود و مو رشد می كند.

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۲۳
منبع :


نظرات: