جريمه 50 ميليون توماني يك تكنسين كاشت مو
جريمه 50 ميليون توماني يك تكنسين كاشت مو جريمه 50 ميليون توماني يك تكنسين كاشت مو (تعداد بازدید : 7016)
يك تكنسين كاشت مو كه بطور غير قانوني اقدام به انجام كاشت مو براي يك بيمار كرده بود به پرداخت 50 ميليون تومان جريمه محكوم شد. به دنبال وصول شكايت يك بيمار به نظام پزشكي تهران در ارتباط با كاشت مو با پيگيريهاي انجام شده مشخص شد يك تكنسين كاشت مو اقدام به انجام كاشت مو به روش FUE در يك مطب پزشك عمومي نموده است كه منجر به ايجاد عارضه براي بيمار شده است در نتيجه سازمان نظام پزشكي تهران ضمن ارسال پرونده به قوه قضاييه براي پيگيري قضايي جرم از لحاظ مداخله در امور پزشكي كه بر اساس قانون بين 6 ماه تا 3 سال حبس در پي دارد ، تكنسين مذكور را به پرداخت جريمه به ميزان 50 ميليون تومان محكوم كرد.

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
منبع :


نظرات: