پاسخ به سوالات متداول_  مدت استراحت بعد از کاشت مو

شخص چه زمانی پس از عمل می تواند سر کار خود حاضر شود ؟

این بستگی به نوع عمل انجام شده و نیز نوع کار شخص دارد. در اکثر موارد شخص می تواند فردای روز عمل سر کار خود حاضر شود. اطلاعات دقیقتر در این مورد را پزشک مشاور به شما خواهد داد.