پاسخ به سوالات متداول_  تعداد جلسات پیوند مو

عمل پیوند موی طبیعی در چند جلسه انجام می شود؟

تعداد جلسات به عوامل زیر بستگی دارد :

  1. وسعت ناحیه ای از سر که نیاز به پیوند مو دارد .
  2. تعداد و اندازه گرافتهایی که پیوند می شوند.
  3. میزان تراکمی که مورد نظر بیمار است .
  4. خصوصیات فردی بیمار ( مثلا موهای زیر پس از عمل تراکم بهتری را نسبت به موهای نرم ، ایجاد می کنند ).