پاسخ به سوالات متداول_  اثرات داروهای ریزش مو

اثرات مضر و عوارض جانبی احتمالی فیناستراید و ماینوکسیدیل کدامند؟

در صورت استفاده صحیح و بر اساس دستورات کاخانه سازنده ، این داروها عوارض خطرناکی ندارند. فیناستراید بطور بالقوه در صورت ورود به بدن زن حامل جنین پسر برای رشد و نمو جنین مذکور مضر می باشد. خانمهای حامل جنین پسر نه تنها بایستی از خوردن این دارو اجتناب کنند بلکه باید حتی از دست زدن به قرصهای فیناستراید هم بپرهیزند.