پاسخ به سوالات متداول_  آیا پیوند مو دردناک است؟

آیا عمل پیوند مو دردناک است ؟

به قدری درد در عمل پیوند مو کم و نا محسوس است که فرد را هنگام عمل متعجب می سازد. در واقع فقط همان چند تزریق اولیه برای بی حس نمودن پوست سر دردناک می باشد. پس از آن بیمار دیگر هیچ دردی را احساس نمی کند . حتی بیمار در صورت تمایل در حین عمل می تواند مطالعه کند یا به تماشای تلویزیون بپردازد..