مدارك و گواهينامه های بين المللی کاشت و پیوند مو
List مدارك و گواهينامه های بين المللی کاشت و پیوند مو

همایش اروپایی کاشت مو به روش بدون جراحی FUE EUROPE 2017

همایش اروپایی کاشت مو به روش بدون جراحی FUE EUROPE 2017
همایش اروپایی کاشت مو به روش بدون جراحی FUE EUROPE 2017

همایش اروپایی کاشت مو به روش بدون جراحی FUE EUROPE 2017
شرکت در بیستمین کارگاه تخصصی پیوند مو در شهر اورلاندو امریکا

شرکت در بیستمین کارگاه تخصصی پیوند مو در شهر اورلاندو امریکا
بیست و دومین همایش سالیانه انجمن جراحان پیوند مو در کوالالامپور مالزی

بیست و دومین همایش سالیانه انجمن جراحان پیوند مو در کوالالامپور مالزی
گواهی عضویت دکتر کهنمویی در هیات بورد جراحی پیوند مو به عنوان ممتحن

گواهی عضویت دکتر کهنمویی در هیات بورد جراحی پیوند مو به عنوان ممتحن
بورد تخصصي جراحي پيوند مو از آمريكا

بورد تخصصي جراحي پيوند مو از آمريكا
گواهي عضويت رسمي در انجمن بين المللي جراحان پيوند مو

گواهي عضويت رسمي در انجمن بين المللي جراحان پيوند مو
گواهي شركت در همايش بين المللي كاشت مو در آمريكا(لاس وگاس)

گواهي شركت در همايش بين المللي كاشت مو در آمريكا(لاس وگاس)
گواهي نامه كاشت موي طبيعي از فرانسه

گواهي نامه كاشت موي طبيعي از فرانسه
گواهي ارائه سخنراني در كنگره پوست رازي

گواهي ارائه سخنراني در كنگره پوست رازي
گواهینامه کاشت مو

گواهینامه کاشت مو