ایا PRP روش موثری در درمان ریزش موها میباشد؟
bullet ایا PRP روش موثری در درمان ریزش موها میباشد؟ 
bullet پاسخ:


با سلام و با تشکر از ارتباط شما با پایگاه اطلاع رسانی پزشک مو

استفاده از پی ار پی برای درمان ریزش مو به عنوان یک روش تحقیقاتی از حدود 10 سال پیش شروع شده ولی نه تنها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بلکه اکثر مقالات منتشر شده حاکی از عدم تاثیر ان در درمان ریزش موی ژنتیکی دارند . اقای دکتر کهنمویی نیز در سال 1388 اثر پی ار پی را به روی 50 بیمار بررسی کردند که نتیجه ان عدم تاثیر به روی ریزش موی ژنتیکی بود. البته این روش در درمان ریزش موی سکه ای تا حدودی موثر بوده است .


با سلام

استفاده از پی ار پی برای درمان ریزش مو به عنوان یک روش تحقیقاتی از حدود 10 سال پیش شروع شده ولی نه تنها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بلکه اکثر مقالات منتشر شده حاکی از عدم تاثیر ان در درمان ریزش موی ژنتیکی دارند . اینجانب نیز در سال 1388 اثر پی ار پی را به روی 50 بیمار بررسی کردم که نتیجه ان عدم تاثیر به روی ریزش موی ژنتیکی بود. البته این روش در درمان ریزش موی سکه ای تا حدودی موثر بوده است.
با سلام

استفاده از پی ار پی برای درمان ریزش مو به عنوان یک روش تحقیقاتی از حدود 10 سال پیش شروع شده ولی نه تنها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بلکه اکثر مقالات منتشر شده حاکی از عدم تاثیر ان در درمان ریزش موی ژنتیکی دارند . اینجانب نیز در سال 1388 اثر پی ار پی را به روی 50 بیمار بررسی کردم که نتیجه ان عدم تاثیر به روی ریزش موی ژنتیکی بود. البته این روش در درمان ریزش موی سکه ای تا حدودی موثر بوده است.
تاریخ جواب : 27 آبان 1396