شخص چه زمانی پس از عمل می تواند سر کار خود حاضر شود ؟
شخص چه زمانی پس از عمل می تواند سر کار خود حاضر شود ؟  (تعداد بازدید : 6849)

این بستگی به نوع عمل انجام شده و نیز نوع کار شخص دارد. در اکثر موارد شخص می تواند فردای روز عمل سر کار خود حاضر شود. اطلاعات دقیقتر در این مورد را پزشک مشاور به شما خواهد داد.
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
منبع: