اثرات مضر و عوارض جانبی احتمالی فیناستراید و ماینوکسیدیل کدامند؟
اثرات مضر و عوارض جانبی احتمالی فیناستراید و ماینوکسیدیل کدامند؟  (تعداد بازدید : 5283)

در صورت استفاده صحیح و بر اساس دستورات کاخانه سازنده ، این داروها عوارض خطرناکی ندارند. فیناستراید بطور بالقوه در صورت ورود به بدن زن حامل جنین پسر برای رشد و نمو جنین مذکور مضر می باشد. خانمهای حامل جنین پسر نه تنها بایستی از خوردن این دارو اجتناب کنند بلکه باید حتی از دست زدن به قرصهای فیناستراید هم بپرهیزند.
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
منبع: