لیست مقالات مو

[آرشیو]
حاملگی و ریزش مو
ریزش موی که با حاملگی در ارتباط باشد بعد از زایمان اتفاق می افتد.در زمان حاملگی هورمون استروژن افزایش پیدا می کند، استروزن باعث می شود که موها در فاز رشد باقی بمانند، بنابراین ممکن است موها در زمان حاملگی بیشتر به نظر برسد.
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۳       (تعداد بازدید : 7208)