Inner Banner
درمانهای طبی

با وجود تبلیغات فراوان در مورد انواع دارو ها ، لوسیون ها و شامپو ها متاسفانه تا کنون دارویی که بتواند سبب توقف کامل ریزش مو و یا بازگشت موهای از دست رفته گردد ساخته نشده است. در مواردی که ریزش مو به دلیل بیماری خاصی ایجاد شده باشد بایستی درمان بیماری زمینه ای صورت می گیرد. در مورد شایع ترین علت ریزش مو یعنی علل آندوژنتیک تا کنون فقط تاثیرات دو نوع دارو در محافل علمی دنیا اثبات گردیده است. A : مینوکسیدیل (Minoxidil) با نام تجاری Rogaine که در حال حاضر به صورت محلول به صورت محلول موضعی استفاده می گردد. در چهار هفته اول استفاده معمولاً ریزش مو شدیدتر می گردد. سپس ۹۰% موارد از هفته پنجم تا هشتم مصرف روند ریزش مو ثابت شده و سرانجام پس از این زمان به تدریج بر ضخامت مو های نازک شده افزوده می گردد. در نتیجه ، مصرف مداوم این دارو سبب افزایش پوشش سر توسط موهای موجود می گردد. در ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف کنندگان زیر سی سال ، این دارو تا حدودی سبب تحریک پیاز مو های باقی مانده ورشد مجدد موها به خصوص در نواحی فرق سر(vertex) خواهد شد. استفاده مداوم از این دارو برای حفظ نتیجه مطلوب ضروری است. ضمناً این دارو در آینده نزدیک به صورت خوراکی نیز قابل مصرف خواهد بود. B: فیناستراید (Finas teride) با نام تجاری propecia که به صورت خوراکی استفاده می شود. نام تجاری دیگر این دارو Genesis است. بیشترین تاثیر این دارو در جلوگیری از ریزش مو در ناحیه فرق سر به اثبات رسیده است. در صورت استفاده صحیح بر اساس دستورات پزشک ، این داروها عوارض خطرناکی ندارند. فیناستراید در صورت ورود به بدن زن حامل جنین پسر برای رشد ونمو جنین مذکور مضر است. خانم های حامله نه تنها بایستی از خوردن این دارو اجتناب کنند بلکه باید حتی از دست زدن به قرص های فیناستراید هم بپرهیزند.