در صورتی که عامل بوجود آورندۀ ریزش مو سبب تخریب فولیکول مو شود ، ریزش مو برگشت پذیر نخواهد بود که به آن آکوپس اسکار دار (همراه با جای زخم) یا Cicatricial alopecia گفته می شود . از جمله شایعترین و مهمترین علل این نوع ریزش مو عفونتها هستند و شایعترین عامل عفونتها را قارچها تشکیل می دهند .

 

1-عفونتهای قارچی

سطح پوست را می توان براساس عامل ایجاد کنندۀ عفونت به دو دستۀ عفونتهای درماتوفیتی عفونتهای حفره ای تقسیم نمود . به آن گروه از قارچهایی که فقط بافت مرده را مورد تهاجم قرار می دهند (یعنی لایۀ کرانیتی مو ، ناخن و مو) درماتوفیت گفته می شود و به این نوع عفونتهای سطحی پوست ، ناخن و یا مو کچلی و یا درماتوفیتوز گفته می شود که مهمترین آنها عبارتند از :

کچلی سر ـ کچلی بدن ـ کچلی کشاله ران ـ کچلی دست ـ کچلی پا ـ کچلی ریش

درمان شامل استفاده از داروهای ضد قارچ و تحت نظر پزشک می باشد . در صورتی که عامل کچلی درمان نشود می تواند منجر به ایجاد جای زخم دائمی گردد که در این صورت یکی از راههای اصلی درمان انجام کاشت موی طبیعی است . سایر علل ایجاد کنندۀ ریزش موی اسکار دار عبارتند از : بعضی از داروها ، لیکن پلان ، رادیوتراپی ، اکیلوئیدوز ، پمفیگوئید سیکا ترسیل ، درمان این حالات نیز شامل جراحی و یا کاشت موی طبیعی می باشد .

2-فولیکولیت :

فولیکولیت پروژه ای است که بیانگر عفونت سطحی و یا عمقی پیازها (فولیکولهای) مو می باشد . شایعترین عامل ایجاد کنندۀ فولیکولیت میکروب استافیلوکوک طلایی است . فولیکولیت سطحی بصورت یک جوش نازک سفید متمایل به زرد با یک مو در مرکز آن آغاز می شود که گاهی یک هالۀ قرمز باریک در اطراف آن دیده می شود . این حالت بیشتر در کودکان دیده می شود و معمولا طی هفت تا ده روز بهبود می یابد .
فولیکولیت عمقی (دمل) هنگامی ایجاد می شود که فولیکولیت سطحی به عمق پیاز مو گسترش یابد که در این صورت یک جوش سفت ، حساس و قرمز رنگ به ابعاد 1 تا 2 سانتی متر که در عرض 24 تا 48 ساعت مواج می شود ، تشکیل می گردد . این حالت در تمام سنین ایجاد می شود فولیکولیت یکی از عوارض شایع پس از کاشت مو نیز می باشد .

درمان فولیکولیت عبارت است از : رعایت بهداشت ، شستشوی مرتب با آب و شامپو و یا با صابون ، کمپرس گرم ، استفاده از مواد ضد عفونی کننده و آنتی بیوتیکها .

 

عفونت ها و التهابات مو